• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του ΟΣΕΘ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του ΟΣΕΘ
Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,...