• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόγραμμα SUMPsUP
Πρόγραμμα SUMPsUP
Το SUMPs-Up είναι ένα από τα τρία ευρωπαϊκά έργα που συνδέονται με  τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και  υλοποιούνται  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CIVITAS 2020. Στο έργο συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί και επτά πόλεις οι οποίοι, έχουν σαν...
Πρόγραμμα SUNRISE
Πρόγραμμα SUNRISE
Περιγραφή Ευρωπαϊκού έργου SUNRISE Το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Sustainable Urban Neighbourhoods – Research and Implementation Support in Europe” (SUNRISE – Project No 723365) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την...
Flow Project
Flow Project
Μέτρα για περπάτημα και ποδηλασία που μειώνουν τις επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. FLOW 3.6 Exchange City Roadmaps_FINAL for submission Αρχεία FLOW 3.6 Exchange City Roadmaps_FINAL for submission (4...