• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Σύναψη Ειδικής Συμφωνίας του άρθρου 21 του Ν. 1264/1982, μεταξύ ΟΣΕΘ Α.Ε. και Σωματείου Εργαζομένων Ο.Σ.Ε.Θ.

Νοέ 24, 2021 | Νέα-Ανακοινώσεις

Πετυχημένη ήταν η συνάντηση μεταξύ των Εργαζομένων και της Διοίκησης του ΟΣΕΘ για τα εργασιακά και άλλα θέματα που απασχολούν τα στελέχη του.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.1264/82(Α΄79), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 του νέου Ν. 4808/2021 (Α΄101), κατά τη διάρκεια απεργίας, η συνδικαλιστική οργάνωση (εν προκειμένω ο Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Θ.), η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων (προσωπικό ασφαλείας). Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (κοινωνικού συνόλου), ταυτόχρονα με το αναφαίρετο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργαζομένου στην κήρυξη απεργίας.

Παράλληλα, στο ίδιο νομικό κείμενο ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (τέτοια επιχείρηση ασφαλώς είναι η ΟΣΕΘ Α.Ε.), πέραν του Προσωπικού Ασφαλείας, διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας (Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας). Η ως άνω διάταξη ορίζει πλέον τις στοιχειώδεις αυτές ανάγκες στο 1/3 τουλάχιστον της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το προαναφερόμενο προσωπικό καθορίζεται με ειδική συμφωνία μετά από συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης και του εργοδότη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε τις κατάλληλες κατευθύνσεις και νομοτεχνική στήριξη και ο ΟΣΕΘ κατέληξε αμέσως σε συμφωνία με τους εργαζομένους ως προς τα ποσοστά των απαραίτητων στελεχών για να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η διοίκηση της ΟΣΕΘ Α.Ε. και ο Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Θ., μέσα σε αμοιβαίο πνεύμα συνεργασίας, προέβησαν, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, στην υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας. Το παραπάνω Σωματείο αποτελεί τη μοναδική και την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων του ΟΣΕΘ.