• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ IOY SARS CoV-2 (COVID-19) ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η εταιρεία ΟΣΕΘ Α.Ε. ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη αφενός εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για την «εφαρμογή υγειονομικών οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού» και, αφετέρου, οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, προχωρά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ του Εθνικού Οργανισμού Υγείας.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης που διαμορφώθηκε είναι η πρόληψη της εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον κατά το δυνατό περιορισμό της επέκτασης της διάδοσης του ιού στο προσωπικό και στο κοινό, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Στόχος του ΟΣΕΘ αφενός με το Σχέδιο Δράσης αλλά και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι από τη μια πλευρά να προστατεύσει τους υπαλλήλους του και το κοινό που υποδέχεται και αλλά και να καθοδηγεί κατάλληλα το προσωπικό του ώστε να παίρνει τις βέλτιστες αποφάσεις αφού λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19.

Ολόκληρωμένο το σχέδιο δράσης: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID19

Αρχεία