• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΟΣΕΘ

Ιούν 25, 2019 | Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του χώρου εργασίας των εργαζομένων του ΟΣΕΘ. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 04/ 07 /2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση
“ΟΣΕΘ Α.Ε., Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας περιέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο: 20190625-1510-ΠρόσκλησηΕνδιαφέροντος