• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Συντήρηση οκτώ (8) Στεγάστρων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Μαΐ 14, 2019 | Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Στεγάστρων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, τα οποία θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ σε στάσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Οι προσφορές υποβάλλονται εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 23.05.2019.Πρόσκληση ενδιαφέροντος Στέγαστρα