• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόγραμμα SUNRISE

Σεπ 26, 2019 | Έργα-Δραστηριότητες, Νέα-Ανακοινώσεις

Περιγραφή Ευρωπαϊκού έργου SUNRISE

Το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Sustainable Urban Neighbourhoods – Research and Implementation Support in Europe” (SUNRISE – Project No 723365) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διευκόλυνση εκμάθησης συνεργατικών τρόπων αντιμετώπισης συνήθων προκλήσεων κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς. Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021. Το έργο είναι δομημένο σε  πέντε (5) φάσεις της αλυσίδας καινοτομίας (Πακέτα Εργασίας 1-5), το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών σε επίπεδο γειτονιάς, στη συν-δημιουργία λύσεων, κυρίως κοινωνικό-οικονομικής φύσης, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη συνεργιών από κάτω προς τα επάνω και αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου, μεταξύ άλλων, αποτελούν η εδραίωση της έννοιας του Σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας Γειτονιάς και η διάθεση συλλογής σχετικών εργαλείων και προϊόντων για την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πόλεων προς αυτή τη κατεύθυνση.

Το SUNRISE έχει αναπτύξει μια σειρά παρεμβάσεων σε έξι “γειτονιές δράσης” μέσα σε επιλεγμένες πόλεις. Συγκεκριμένα, οι επιλεγμένες γειτονιές στις πόλεις της Βρέμης, της Βουδαπέστης, της Ιερουσαλήμ, του Μάλμο, της Θεσσαλονίκης και του Southend-on-Sea έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν συμμετοχικές διαδικασίες “συν-δημιουργίας” με τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με την κινητικότητα, να αναπτυχθούν και να προετοιμαστούν καινοτόμες λύσεις για την κάθε περιοχή, να εφαρμοστούν οι λύσεις, μέσω νέων συνεργασιών μεταξύ των αρχών της πόλης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών («συν-δημιουργία”), και τέλος να συν-αξιολογηθεί η επιτυχία αυτών των δράσεων. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με την καθοδήγηση και βοήθεια των συνεργατών υποστήριξης urbanista, RupprechtConsult, POLIS, TU Wien, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Napier – Ινστιτούτο Έρευνας Μεταφορών, Κέντρο Logistics Zaragoza και Koucky&Partners.

Στη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως “γειτονιά δράσης”, η περιοχή του Νέου Ρύσιου. Το Νέο Ρύσιο βρίσκεται στο Δήμο Θέρμης, περίπου 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Νέο Ρύσιο έχει πληθυσμό 2.952 κατοίκους (απογραφή 2011), αποτελείται κυρίως από κατοικημένες περιοχές με τοπική εμπορική δραστηριότητα και έχει ισχυρή λειτουργική σχέση με τον αστικό πυρήνα του Δήμου Θέρμης καθώς και με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Home