• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόγραμμα SUMPsUP

Οκτ 1, 2019 | Έργα-Δραστηριότητες, Νέα-Ανακοινώσεις

Το SUMPs-Up είναι ένα από τα τρία ευρωπαϊκά έργα που συνδέονται με  τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και  υλοποιούνται  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CIVITAS 2020. Στο έργο συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί και επτά πόλεις οι οποίοι, έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τις Ευρωπαϊκές Πόλεις στην πορεία τους προς μια βιώσιμη και πράσινη αστική κινητικότητα.  Μέσω της συμμετοχής του ΟΣΕΘ η Θεσσαλονίκη εκπροσωπείται αποτελώντας τον μοναδικό Ελληνικό εταίρο του έργου.

Το έργο βοηθά τους ΟΤΑ ή άλλους αρμόδιους φορείς να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τον θεσμό τον ΣΒΑΚ αντιμετωπίζοντας την έλλειψη  τεχνογνωσίας τους , προσαρμόζοντας την μεθοδολογία και παρέχοντας πληροφόρηση σύμφωνα με τις ανάγκες τους  και τέλος υποστηρίζοντας τους στη φάση σχεδιασμού και εφαρμογής των ΣΒΑΚ.

Οι ΟΤΑ, φορείς και το προσωπικό τους θα εμπλακούν σε όλα τα στάδια τους έργου για να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ενώ έμφαση θα δοθεί στις χώρες και περιοχές που έχουν χαμηλό δείκτη υλοποίησης ΣΒΑΚ.