• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Προγραμματική Σύμβαση για τον σχεδιασμό και τη μελέτη της Περιμετρικής Ζώνης του σταθμού μετεπιβίβασης στη Νέα Ελβετία

Νοέ 11, 2022 | Νέα-Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε σήμερα η σημαντική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύμβαση έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάθεση, μέσω δημοπράτησης (Διαγωνιστικής Διαδικασίας) και εκπόνηση ουσιωδών μελετών και, τελικά, την ολοκλήρωσή τους και την προώθηση του τελικού στόχου της ανάπλασης της περιοχής πέριξ του πολυτροπικού τερματικού σταθμού μετεπιβίβασης αστικής συγκοινωνίας στη Νέα Ελβετία του Δ. Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ανάπλασης θα εξασφαλισθούν εξαρχής οι προσβάσεις και όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με τον τερματικό σταθμό. Αποτελεί ένα σημαντικό έργο πολεοδομικού και συγκοινωνιακού χαρακτήρα σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και του ΟΣΕΘ καθώς οι χρήσεις γης της περιμετρικής ζώνης του σταθμού μετεπιβίβασης επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του και την εν γένει κυκλοφορία στην περιοχή.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο κ. Πάρις Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. και από τον ΟΣΕΘ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Τόσκας, αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμοδίων οργάνων των ανωτέρω φορέων, καθώς επίσης και η με αρ. 708/2022 θετική Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 1.400.019,33 € (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται έως του ποσού του 1.000.000€ από πόρους που έχουν διατεθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΣΑΜ-071, Απόφαση Ένταξης  σε ΤΔΠ 2639/2021) και το υπόλοιπο ποσό (έως 400.019,33€) από ίδιους πόρους του Δήμου.

Οι μελέτες που θα ανατεθούν, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, αφορούν:

Α) Την εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Μaster Plan) και στη συνέχεια αρχιτεκτονική προμελέτη για το σύνολο της περιοχής μελέτης και

 

Β) Εκπόνηση επί μέρους μελετών για μικρότερα τμήματα της προαναφερθείσας περιοχής σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

Με την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της περιμετρικής ζώνης αλλά και του έργου του πολυτροπικού τερματικού σταθμού μετεπιβίβασης στη Νέα Ελβετία, και αν ληφθεί υπόψη η άμεσα γειτνιάζουσα προς ανάπλαση περιοχή των «Κεραμείων Αλλατίνη» για την οποία πρόσφατα εξαγγέλθηκε το έργο ανάπλασης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Νοτιοανατολική Πύλη της Θεσσαλονίκης μεταμορφώνεται εντελώς καθώς η περιοχή αποκτά προοπτική για  υποδειγματική βιώσιμη ανάπτυξη.