• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Παράταση Υποβολής Προσφορών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ανανέωσης, Συμπλήρωσης και Προετοιμασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015

Μαΐ 6, 2019 | Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά στην προετοιμασία και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ΟΣΕΘ. Η ημερομηνία κατάθεσης οικονομικών προσφορών παρατείνεται έως την Πέμπτη 09-05-2019.20190425-1060-Παραταση_Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Διαχειριστική Επάρκεια