• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Παράταση Υποβολής Προσφορών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Συντήρηση οκτώ (8) Στεγάστρων Στάσεων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Μαΐ 28, 2019 | Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΣΕΘ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση στεγάστρων Στάσεων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, τα οποία θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ σε στάσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Οι προσφορές υποβάλλονται εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 12-06-2019 στο πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση “Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο: 20190524-1298-παρατασηΠροσκλησηΣτεγαστρα