• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Ο ΟΣΕΘ σχεδιάζει τις συγκοινωνίες του μέλλοντος

Σεπ 19, 2019 | Νέα-Ανακοινώσεις

Την εκπόνηση μελέτης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των μετακινήσεων στην πόλη και θα περιορίσει τυχόν παλινωδίες, εκκίνησε ο ΟΣΕΘ.
Έχοντας ως βασική αρμοδιότητά του και προτεραιότητα τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας των συγκοινωνιών στην περιοχή ευθύνης του, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική εικόνα, δηλαδή το γεγονός πως οι δημόσιες συγκοινωνίες της Περιφερειακές Ενότητας Θεσσαλονίκης βασίζονται εδώ και δεκαετίες αποκλειστικά στο λεωφορείο, το οποίο βρίσκεται την παρούσα χρονική στιγμή σε μια οριακή κατάσταση αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο Οργανισμός σχεδιάζει για το μέλλον.
Κι αυτό καθώς εκτός από την επιτακτική ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του ΟΑΣΘ, έχουν προταθεί και δρομολογηθεί και άλλα μέσα μεταφοράς. Βασική επιλογή αποτελεί το μετρό, ενώ η θαλάσσια συγκοινωνία για την οποία υπάρχει σχεδιασμός τόσο για την κατασκευή στάσεων όσο και για την ανάπτυξή της, συντελείται σήμερα σε τουριστική βάση με χαρακτηριστικά επιβατικής.
Ο δυτικός αστικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε στάδιο μελέτης, ενώ έχουν εκπονηθεί μελέτες για διαδρομές επίγειων μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ). Παράλληλα, πρόσφατα η πόλη κατακλύστηκε από ιδιωτικά μέσα μικρομετακίνησης και συγκεκριμένα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ υπάρχουν και τα κοινόχρηστα ποδήλατα αν και δεν απολαμβάνουν ευρείας χρήσης.
Κι όλα αυτά καθώς διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με δράσεις απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας και με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης συστηματικά να αναδεικνύουν το συγκοινωνιακό ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.
Με απώτερο στόχο, λοιπόν, τον καθορισμό σεναρίων συνδυασμένων πολυτροπικών μεταφορών για την ΠΕ Θεσσαλονίκης που να συμπεριλαμβάνουν «μίγμα» μέσων μεταφοράς και λαμβάνοντας υπόψη το όραμα του Οργανισμού για «Βιώσιμες και ελκυστικές μετακινήσεις για όλους», όπως αυτό αποτυπώνεται στο πενταετές στρατηγικό σχέδιο του φορέα, έγινε αρχική καταγραφή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Οι άξονες αξιολόγησης αφορούν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα τους αλλά και τη δυνατότητα τους να συμβάλλουν στο να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες με ασφάλεια (ελκυστικότητα) σε όλους, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (ανθεκτικότητα). Έτσι οι άξονες αξιολόγησης αφορούν:
• την κοινωνία
• το περιβάλλον
• την οικονομία
• την λειτουργία σε έκτακτες καταστάσεις
• την ελκυστικότητα
Μετά την εγκυροποίηση της μεθοδολογίας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το οποίο συνεργάζεται, έπεται η εγκυροποίηση (validation) των κριτηρίων με διαδικασίες δημοσιότητας και ειδικευμένων εργαστηρίων. Μετά την οριστικοποίηση των κριτηρίων ακολουθεί η απόδοση βαρών (σημαντικότητας) σε καθένα από αυτά. Έτσι προκύπτει ένα αντικειμενικό, στρατηγικό εργαλείο το οποίο με τη βαθμολόγηση των μέσων ανά κριτήριο παρέχει διαρκή αξιολόγηση για κάθε μέσο και επιτρέπει την διατύπωση προτάσεων για τα μελλοντικά μέσα μεταφοράς που να αποδίδουν το μέγιστο ως προς τους άξονες αξιολόγησης και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού.