• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ανακοίνωση- Πρόσκληση του ΟΣΕΘ σε Δημόσια Διαβούλευση για Διεθνή Διαγωνισμό Συγκοινωνιακού Έργου.

Μαΐ 2, 2024 | Νέα-Ανακοινώσεις

Επισυνάπτεται ορθή επανάληψη στο τεύχος του Σχεδίου Διακήρυξης “ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΣΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)” και ειδικότερα στο άρθρο 3.1.2 εκ παραδρομής αναγράφεται ποσοστό 20% για τις ευέλικτες μεταφορές. Το σωστό ποσοστό είναι 10%.