• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Μέλος της δεκαπενταμελούς Διευθύνουσας Επιτροπής (Management Committee) του POLIS ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Α.Ε.

Δεκ 3, 2022 | Νέα-Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού οργανισμού POLIS, o Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) κ. Ιωάννης Τόσκας εκλέχτηκε την 29η Νοεμβρίου 2022 μέλος της δεκαπενταμελούς Διευθύνουσας Επιτροπής (Management Committee) που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα τρία νέα μέλη που εκλέχτηκαν στη Διευθύνουσα Επιτροπή είναι οι Francoise Guaspare, από το Ilede France Mobilites (Paris), Terry Albronda, City of Groningen και Ιωάννης Τόσκας ΟΣΕΘ.

Το POLIS απαρτίζεται από 100 και πλέον μέλη που είναι δημόσιοι φορείς χωρών μελών της Ε.Ε. (δήμοι, περιφέρειες, δημόσιες αρχές μεταφορών και δημοσίων συγκοινωνιών, κλπ.) και οι βασικοί του στόχοι είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,  η υιοθέτηση νέων μορφών διακυβέρνησης για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτόμων εφαρμογών στις μεταφορές.

Η θητεία του κ. Τόσκα είναι τριετής και αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που της δίνονται μέσα από τον αυξημένο ρόλο της στο Consortium του POLIS, αλλά παράλληλα και να διαδώσει και προωθήσει στον διεθνή χώρο τα επιτεύγματα που επιτελούνται ή προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη και στην χώρα γενικότερα στον τομέα των μεταφορών.