• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Θεσμικό Πλαίσιο

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε με το Ν. 4482/2017. Η Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει κοινωφελή σκοπό, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει σκοπό την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσίων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τροχιάς καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου και με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.