• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Η συγκοινωνία στο Νομό Θεσσαλονίκης καλά κρατεί!

Απρ 28, 2021 | Νέα-Ανακοινώσεις

Χάρη σε αποφασιστικές παρεμβάσεις του ΟΣΕΘ, που ξεκίνησαν από τις αρχές του 2019, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις αλλά και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και, τελικά, η υλοποίηση της συγκοινωνίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, με όρους αξιοπιστίας, τήρησης δρομολογίων και ωραρίων, οικονομικής μετακίνησης αλλά και ποιοτικότερης κατάστασης της κινητικότητας.

Η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποστάσεις οικισμών μεταξύ τους, αλλά και από το κέντρο, καθώς και από τα τοπικά κέντρα και οι μετακινούμενοι αντιμετώπιζαν διαχρονικά προβλήματα.

Οι αστικές μετακινήσεις τους εξυπηρετούνταν ανέκαθεν από τον ΟΑΣΘ και είχαν το χαρακτήρα περιαστικής εξυπηρέτησης. Τα διαρθρωτικά προβλήματα του παρόχου, οι αδυναμίες να εκτελέσει το σύνολο του προγραμματισμένου έργου και η παλαιότητα του στόλου του, οδήγησαν το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ να προωθήσει αφενός Υπουργικές Αποφάσεις (τόσο το 2019 όσο και το 2020) και τον ΟΣΕΘ να εκχωρήσει το έργο αρχικά έξι γραμμών του ΟΑΣΘ σε έναν αξιόπιστο, έμπειρο και αποτελεσματικό πάροχο, την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και να εποπτεύσει το έργο αυτό.

Οι πρώτες αυτές έξι γραμμές (βλ. ιστογράμματα) ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο χρόνια από την ΚΤΕΛ να υλοποιούνται και ήταν θεαματικά επιτυχημένη η εξέλιξή τους. Εκτελούνται σχεδόν όλα τα δρομολόγια (ποσοστό έως 98,5 – 99%) σε καθημερινή βάση, αφού ως τα τέλη Μαΐου του 2019 υπήρχε φανερό πρόβλημα (εκτέλεση μόλις του 70 – 75% των δρομολογίων). Η ισχύουσα σύμβαση προτάθηκε για τροποποίηση (ανανέωση) για ισχύ έως τις 31.12.2022 και στάλθηκε προ ημερών για προσυμβατικό έλεγχο στο Ζ΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με τις έξι γραμμές που ήταν πιλοτική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κερδήθηκε η εμπιστοσύνη των μετακινούμενων της υπαίθρου και αντλήθηκε η αισιοδοξία για τη μελλοντική εξέλιξη.

Βλέποντας κάποια από τα στατιστικά των μηνιαίων επικυρώσεων εισιτηρίων, για παράδειγμα, διακρίνεται μια σημαντικότατη αύξηση (της τάξης του 59%), μεταξύ του Ιανουαρίου 2018 (με ΟΑΣΘ) και Ιανουαρίου 2020 (με ΚΤΕΛ), αλλά και σχεδόν 67%, μεταξύ Οκτωβρίου 2018 (με ΟΑΣΘ) και Οκτωβρίου 2020 (με ΚΤΕΛ).

Εύκολα διακρίνει ο απλός παρατηρητής τη θετική πορεία της εκτέλεσης του έργου από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και αυτό δίνει το δικαίωμα να αποτιμούμε θετικότατα το έργο των ΚΤΕΛ στο Ν. Θεσσαλονίκης. Η σύμπραξη, μάλιστα, τεσσάρων ΚΤΕΛ (Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς) για επιπλέον 25 γραμμές το 2020, δείχνει ότι οι συνεργασίες μόνο επιτυχή εξέλιξη μπορούν να έχουν.

Γι’ αυτό κοιτάμε μπροστά, σχεδιάζουμε αυξημένη και ποιοτική εξυπηρέτηση ΟΛΩΝ των περιαστικών ζωνών της Θεσσαλονίκης σε σταθερή και αξιόπιστη βάση.

«Τα λιθαράκια που έβαλαν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΣΕΘ και ο πάροχος, είναι σταθερά και θα στηρίξουμε το έργο διαχρονικά», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Καλογερούδης, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιάννης Τόσκας, συμπληρώνει ότι «περιμένουμε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νέα σύμβαση των έξι γραμμών και αισιοδοξούμε για ένα ακόμη καλύτερο και ποιοτικό τρόπο μετακίνησης στο Νομό Θεσσαλονίκης».

Ακολουθεί συνημμένα η συγκριτική παρουσίαση ακυρώσεων για τις έξι γραμμές ανά μήνα για τα έτη 2018 και 2020. Παρουσιάζονται οι μήνες που δεν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας το έτος 2020.Συγκριτικά 6 γραμμές – Ακυρώσεις 2018-2020