• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Επιμόρφωση στελεχών της ΟΣΕΘ ΑΕ στη χρήση του λογισμικού μακροσκοπικής κυκλοφοριακής προσομοίωσης VISUM (PTV)

Μαΐ 12, 2023 | Νέα-Ανακοινώσεις

Ο ΟΣΕΘ ολοκλήρωσε την Τετάρτη 10 Μαΐου με επιτυχία στα γραφεία του τον 2ο (και σημαντικό) κύκλο επιμόρφωσης των συγκοινωνιολόγων μηχανικών του φορέα στη χρήση του λογισμικού μακροσκοπικής κυκλοφοριακής προσομοίωσης VISUM (PTV).

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του ΟΣΕΘ αφορά στη διεξοδική και μεθοδική διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την αναδιάρθρωση των γραμμών εξυπηρέτησης της συγκοινωνίας.

Έμφαση δόθηκε στη βέλτιστη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού για τη σύγκριση σεναρίων ανασχεδιασμού του δικτύου λεωφορειακών γραμμών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ειδικός από την εταιρεία “PTV Planung Transport Verkehr GmbH”, με έδρα τη Γερμανία, διενήργησε ειδικές σεμιναριακές διαλέξεις υψηλού επιπέδου επί δυο (2) ημέρες στην ομάδα εργασίας των συγκοινωνιολόγων στον ΟΣΕΘ, σε συνέχεια συνεκτικής διαδικασίας διαδικτυακής ενημέρωσης.

«Οι πρωτοβουλίες αναμένεται να δώσουν καρπούς μέσα στους προσεχείς μήνες και να αναδείξουν όλες τις συνιστώσες της συγκοινωνιακής κάλυψης και των σύγχρονων αναγκών των μετακινήσεων ώστε η αναδιάρθρωση να είναι τεκμηριωμένη και με εξασφαλισμένη επιτυχία» δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.