• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr

Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγροτεμάχιο 51,
Κτίριο Β1 Ganas & Ganas,
Τ.Κ. 57001,
Θέρμη
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 483070

Γραμματεία
info@oseth.com.gr

Γραφείο τύπου
press@oseth.com.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
dpo@oseth.com.gr

 COMPUTER STUDIO A.E. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Α.Α.