• Ελληνικά
 • English
 • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΘ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης είναι το ανώτατο διοικητικό – και κατ’ εξοχήν αποφασιστικό – όργανο του φορέα.

Η εταιρεία έχει ως καταστατικό σκοπό την ανάπτυξη, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών. Αυτές εκτελούνται ή προγραμματίζονται να διεξάγονται με λεωφορεία και λοιπά μέσα, υπόγεια και επίγεια, σταθερής τροχιάς, καθώς και με θαλάσσια μεταφορικά συστήματα.

Τα μέσα μεταφέρουν και εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης μέσω ενός οργανωμένου, ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα επτά (7) μέλη, και διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών όπως ειδικότερα ορίζεται με το άρθρο 9 του ν.4482/2017.

Το ΔΣ αποτελείται από πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕ και α) ένα (1) μέλος που προτείνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, β) ένα (1) μέλος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, γ) ένα μέλος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δ) ένα (1) συνολικά μέλος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) ή το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ή το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (σε κάθε θητεία ορίζεται ως μέλος, εναλλάξ, ένας εκπρόσωπος από διαφορετικό Επιμελητήριο).

Τα μέλη του Δ.Σ. (βλ. ΥΟΔΔ 816/ 5.10.2020) είναι:

 1. Ιωάννης Καλογερούδης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ορίζεται ως Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Ιωάννης Τόσκας, MS-MUP Συγκοινωνιολόγος, ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος
 3. Φυγαλία Παπαγεωργίου, Τεχνική Γεωλόγος ΑΠΘ MSc ΕΜΠ
 4. Αικατερίνη Καρασαββίδου, Νομικός ΑΠΘ
 5. Θρασύβουλος Διαμαντής, Οικονομολόγος ΑΠΘ-Φοροτεχνικός
 6. Παρίσης (Πάρις) Μπίλλιας, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, εκπρόσωπος της Περ. Κεν. Μακεδονίας
 7. Ευθύμιος Φωτόπουλος, Γεν. Γραμματέας Δήμου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
 8. Παντελής Τσακίρης, Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος ΠΕΔΚΜ
 9. Εμμανουήλ Bλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος ΔΕ ΕΒΕΘ, εκπρόσωπος του Εμπορικού- Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Το Φ.Ε.Κ. διορισμού: ΥΟΔΔ 816-05.10.2020