• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Διαβούλευση του ΟΣΕΘ για τον ανασχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης ενόψει του μετρό Θεσσαλονίκης

Μαρ 27, 2023 | Νέα-Ανακοινώσεις

Ο ΟΣΕΘ, στο πλαίσιο της μελέτης ανασχεδιασμού του δικτύου λεωφορειακών γραμμών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενόψει της λειτουργίας του μετρό, ζήτησε εγγράφως τις απόψεις και προτάσεις των Δήμων της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ο φορέας κρίνει ότι οι τοπικές γνώσεις των Δήμων είναι πολύ σημαντικές για την ευόδωση αυτής της πολυσύνθετης μελέτης καθώς στόχος του είναι να πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου ο καλύτερος δυνατός ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Βασική επιδίωξη του ΟΣΕΘ είναι ο σχεδιασμός ενός νέου και πληρέστερου δικτύου μετακινήσεων ενόψει της λειτουργίας του μετρό, που αναμένεται για το τέλος του 2023, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συνεργατικά και αλληλο – τροφοδοτικά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή συνδυαστική ή μη χρήση τους.

Ο ΟΣΕΘ βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης και αξιολόγησης του υφιστάμενου δικτύου λεωφορειακών γραμμών, αλλά και γενικότερης μελέτης των μετακινήσεων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, βασιζόμενος στη μελέτη μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκε από την ΑΤΤΙΚΟ Μετρό με τη συνεργασία του ΟΣΕΘ (Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης) καθώς και άλλων στοιχείων που υπάρχουν στη διάθεσή του. Για τους λόγους αυτούς, οι απόψεις των δήμων θα αποτελούν σημείο αναφοράς και ζύμωσης ώστε να «αλλάξει σελίδα» η εξυπηρέτηση και η βιώσιμη μετακίνηση στην Θεσσαλονίκη.