• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Δήλωση Αποστολής

O Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την εξασφάλιση ποιοτικών και βιώσιμων Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με κάθε μέσο και τρόπο μετακίνησης, φιλοδοξεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει σε αυτήν την απαιτητική περίοδο που διανύουμε. Χρειάζεται όμως τη συνεργασία όλων εκείνων που μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια και κυρίως των θεσμοθετημένων φορέων.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι να περάσουν οι ΔΣ της Θεσσαλονίκης σε μια νέα, καλύτερη εποχή από κάθε άποψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν γίνουν υπερβάσεις σε αρκετά ζητήματα και εάν λάβουμε υπόψη διδάγματα από παρόμοιες καταστάσεις και περιπτώσεις σε πόλεις και κράτη μέλη της Ε.Ε και άλλων χωρών.

Θεσσαλονίκη 12.3.2024

Γιάννης Τόσκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕΘ ΑΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΟΣΕΘ ΑΕ)-ΥΠΟΜΕ