• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Ανασχεδιασμός του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών της Θεσσαλονίκης

Μαρ 5, 2024 | Νέα-Ανακοινώσεις

Ένας κομβικός στόχος αλλά και ένας φιλόδοξος σχεδιασμός προχωρά από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης με σταθερά, μεθοδικά βήματα.

Οι λεωφορειακές γραμμές, όπως τις ξέρουμε εδώ και δεκαετίες είναι γεγονός ότι πρέπει να «ανασυνταχθούν», να (ανα)σχεδιαστούν και να εμπλουτισθούν με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα πληρούν τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης και που θα τις καταστήσουν σύγχρονες και ποιοτικές για τον μετακινούμενο (συχνότητες, κάλυψη,  κόστος, ταχύτητα και ποιότητα παρεχόμενου έργου).

Εικόνα 1: Ενδεικτικοί χάρτες τροποποίησης υφιστάμενων γραμμών

Μια εξαιρετική ομάδα επιστημόνων του ΟΣΕΘ εργάζεται αδιάλειπτα, ώστε μαζί με τα μακροσκοπικά αποτελέσματα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ) και λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές των (μελλοντικών) γραμμών του μετρό Θεσσαλονίκης και των λοιπών έργων, να καταστρωθεί το βέλτιστο μεταφορικό σύστημα στη μητροπολιτική περιοχή και στην πόλη. Ο τερματικός σταθμός (hub) στη Νέα Ελβετία (Ανατολική Θεσσαλονίκη) και οι αντίστοιχοι στη Μίκρα (Καλαμαριά) και στο Νέο Σιδ. Σταθμό (κέντρο) θα δημιουργήσουν μαζί με το μέσο σταθερής τροχιάς και τις γραμμές κορμού και τα νέα «καθαρά» λεωφορεία, τις βάσεις να δομηθεί μια νέα κατάσταση, με νέα φιλοσοφία, γρήγορη εξυπηρέτηση, πυκνή κάλυψη και επαρκείς τροφοδοτικές γραμμές. Χρειάζεται δημιουργική προσπάθεια και τολμηρή σκέψη, ώστε να έχουμε τον σχεδιασμό σε ετοιμότητα υλοποίησης ώστε στα τέλη του 2024 και να υπολογίζουμε σε μια «νέα εποχή» το τοπίο των αστικών μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Εικόνα 2: Ενδεικτικοί χάρτες διατήρησης λεωφορειακών γραμμών σε συνέργεια με τις γραμμές του Μετρό και δημιουργίας νέων κάθετων συνδέσεων

Στις προσπάθειες αυτές του ΟΣΕΘ χρειαζόμαστε όλους τους πολίτες και όλους τους Δήμους μαζί μας, με κοινό όραμα τη σταθερή βελτίωση και αναβάθμιση της κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη. Να βάλουμε τη Θεσσαλονίκη στο κάδρο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων της Ευρώπης, αναφέρει σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας.