• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Ανακοίνωση- Πρόσκληση του ΟΣΕΘ σε Δημόσια Διαβούλευση για Διεθνή Διαγωνισμό Συγκοινωνιακού Έργου.

Απρ 17, 2024 | Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 17.04.2024 αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ η προκαταρκτική δημόσια διαβούλευση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό Υπηρεσιών με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΣΕΘ) – Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο σχετικό υποσύστημα «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» του ΕΣΗΔΗΣ.

Για τη συμμετοχή στην προκαταρκτική δημόσια διαβούλευση οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα σχετικά τεύχη α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oseth.com.gr – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και β) στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο πεδίο “Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων”.

Προκαταρκτική Διαβούλευση

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΣΕΘ Α.Ε. (τηλ. επικοινωνίας 2310-483070)

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Τόσκας

 

Ανακοίνωση προσκληση σε Δημ Διαβούλευση_Ο.Ε._signed_6ΚΦΥ46ΜΩΜΖ-ΗΧΣ

Προς διαβούλευση_Σχεδιο_Διακηρυξης_&_Παράρτημα_1

 

Επισημαίνεται, ότι στο τεύχος του Σχεδίου Διακήρυξης και ειδικότερα στο άρθρο 3.1.2 εκ παραδρομής αναγράφεται ποσοστό 20% για τις ευέλικτες μεταφορές. Το σωστό ποσοστό είναι 10%.