• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΘ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015»

Σεπ 16, 2020 | Νέα-Ανακοινώσεις

Ο ΟΣΕΘ έλαβε πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις» από τον φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού είναι η: «Ανάπτυξη, Συντονισμός εποπτεία και έλεγχος των δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπογείων και επιγείων, σταθερής τροχιάς καθώς και των θαλασσίων μεταφορών. Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων  (χωρίς τεχνικό αντικείμενο)».

Ο Οργανισμός πιστοποιήθηκε ότι:

–  έχει καθορίσει και έχει εντάξει στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας όλες τις απαιτούμενες διεργασίες του, έχει καθορίσει τη μεταξύ τους διαδοχή και αλληλεπίδραση, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα στοιχεία, καθώς και τα κριτήρια που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι οι διεργασίες αυτές είναι αποτελεσματικές

– εξασφαλίζει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών των διεργασιών και

–  παρακολουθεί, μετρά και αναλύει μέσω δεικτών τις διεργασίες και δραστηριότητες που υπάγονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αναπτύσσει όποιες ενέργειες απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνονται προσχεδιασμένα αποτελέσματα και βελτιώσεις σε αυτές τις δραστηριότητες.

Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε μέσα από διεξοδικές συζητήσεις και συνεντεύξεις με το προσωπικό επί του συνόλου των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού και αναμένεται να εμπλουτίσει το αντικείμενο και τις δραστηριότητές του στο άμεσο μέλλον, καθώς το «πεδίο δόξης» για τον φορέα ανοίγεται λαμπρό, ενόψει νέων μελετών και μεγάλων έργων παροχής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη.