• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr

Δημόσια Αποσφράγιση Προσφορών

Μαρ 3, 2020 | Νέα-Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών ανακοινώνει ότι η δημόσια αποσφράγιση των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE URBAN NEIGHBOURHOODS – RESEARCH AND IMPLEMENTATION SUPPORT IN EUROPE», ΕΝ-ΣΥΝΤΟΜΙΑ «SUNRISE», ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «HORIZON 2020» [Κωδ. Αναφοράς 0041]” θα λάβει χώρα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00’ στα γραφεία της ΟΣΕΘ ΑΕ.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα το βρείτε εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-SUNRISE_signed-1